Regulamin sklepu internetowego Maxim Group

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Maxim Group Poland z siedzibą w Wężyskach 47 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON 081161378 Sprzedajemy przedmioty osobom i firmom, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.maximgroup.pl oraz w serwisie Allegro za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

Outlet - Maxim Group sprzedaje w większości produkty pochodzące z outletów producenta z wyłączeniem ofert, w których pochodzenie sprzętu nie jest określone jako "Outlet". Produkty outletowe nie są produktami fabrycznie nowymi. Ich pochodzenie to w znacznej części regularne, kilkudniowe zwroty konsumenckie, anulowane lub nie odebrane zamówienia, produkty odnowione lub refabrykowane.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym [adres sklepu].

  W tym dokumencie znajdują się zasady zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Tobą a nami.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

  Regulamin obowiązuje wszystkich klientów sklepu.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

  Strona nie może być traktowana jako obowiązujący cennik.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

  Złożenie zamówienia oznacza akceptację tego regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.maximgroup.pl, e-mailowo na adres sklep@maximgroup.pl oraz przez inne kanały sprzedaży internetowej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

  Zamówienia można składać przez tę stronę oraz mailowo, przez cały tydzień. Złożenie zamówienia jest potwierdzone wiadomością e-mail od nas.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

  Zamówienie wysyłamy następnego dnia po złożeniu zamówienia lub otrzymaniu płatności.
  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 do 18.00.

  Pracujemy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

  Z zamówieniem wysyłamy fakturę VAT.
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

  Kontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.
  1. telefon – 0 801 011 095 lub 531 992 557

  2. e-mail – sklep@maximgroup.pl

 7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

  Cena zawarta w zamówieniu to ostateczna cena za zamówione przez Ciebie produkty.
 8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

  Jeśli dodatki do zamówienia lub jego modyfkacje zmienią cenę, to poprosimy Cię o wyrażenie na nie dodatkowej zgody.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem kuriera DHL.

  Zamówienie dostarczy do Ciebie DHL.
 2. Opłata za wysyłkę kurierską. Opłaty za przesyłki są zamieszczone w warunkach dostawy każdej aukcji.

  Opłata za dostawę wliczona jest w koszty zamówienia.
 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

  Zamowienia wysyłamy tylko w dni robocze.
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 72 godzin . Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

  Zamówienie otrzymasz do 3 dni od złożenia zamówienia.

V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

  1. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

  2. przelewem na rachunek bankowy

  Za zamówienie możesz zapłacić podczas zamawiania lub przy odbiorze.
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

  Wybierając płatność przelewem masz 10 dni na dokonanie wpłaty.

VI. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

  Gwarantujemy, że sprzedawane produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

  Nasze produkty są zgodne w 100% z przedstawionym opisem.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

  Legalnie weszliśmy w posiadanie sprzedawanych produktów.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

  Każdy produkt jest w 100% zgodny z opisem producenta.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy nowej Klientowi lub roku w przypadku rzeczy pochodzącej z rynku wtórnego , używanej lub oznaczonej jako odnowiona , regenerowanej , refurbished , pochodzącej z outletu producenta lub równoległych zwrotów konsumenckich.Odpowiedzialność sprzedawcy zostaje w tym przypadku ograniczona zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
  Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona całkowicie w przypadku zakupu związanego z działalnością gospodarczą w przypadku faktury wystawionej na firmę.

  Odkrytą wadę możesz zgłosić w ciągu 2 lat dla rzeczy nowych, a 1 roku w przypadku pozostałych produktów. Nie dotyczy zakupów na firmę.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

  Wady odkryte w ciągu roku uznajemy za istniejące w chwili sprzedaży.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

  Odpowiadamy za wady, które ma produkt w chwili sprzedaży.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

  Za towar wadliwy możemy obniżyć cenę, wymienić towar na nowy lub zwrócić pieniądze.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

  Możesz oczekiwać naprawy wadliwego urządzenia lub wymiany na nowe.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  Twoje żądania w kwestii usunięcia wady nie może pociągać za sobą nadmiernych kosztów.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  Przy małych wadach nie możesz odstąpić od umowy.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  Reklamacje rozpatrujemy do 2 tygodni.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia dostawy Towaru przez Klienta. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów lub braku niezbędnych podzespołów okres naprawy może zostać wydłużony.

  Przez kolejne 2 tygodnie naprawimy urządzenie lub wymienimy na nowe.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

  Po odstąpieniu od umowy zwrócimy pieniądze w ciągu 2 tygodniu.
 15. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

  W wypadku reklamacji to my pokrywamy koszty dostawy.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Maxim Group Poland rozszerza ten okres do 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Masz 30 dni na odstąpienie od zakupu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

  Odstąpienie od zakupu musi być poparte Twoim pisemnym oświadczeniem, np. poprzez tę stronę, lub wysłane na nasz adres e-mail.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@maximgroup.pl

 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  Potem masz kolejne 14 dni na zwrot zamówienia do nas.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy

 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem oraz otrzymania podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.

  My w ciągu tych 14 dni, ale po otrzymaniu zwrotu, oddamy Ci pieniądze w taki sposób, w jaki je otrzymaliśmy.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta,

 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Nabywca powinien mieć pełną świadomość, iż kwota do zwrotnej wypłaty może zostać odpowiednio pomniejszona zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta za utratę wartości przedmiotu jeżeli powyższe nie jest zgodne z rzeczywistością.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Oferty z 30 dniowym terminem odstąpienia od umowy (zwrotu) dotyczą tylko i wyłącznie zakupów konsumenckich z wykluczeniem zakupów związanych z działalnością gospodarczą.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

  Kupując zgadzasz się na wykorzystanie Twoich danych w celu wysłania do Ciebie zamówienia.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

  Nie udostępniamy Twoich danych.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

  W każdej chwili możesz poprawić dane, którymi dysponujemy, a nawet je usunąć.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

  Nie musisz podawać swoich danych, jeśli nie chcesz nic kupić.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce Polityka prywatności na stronie Sklepu.

  O ochornie danych więcej napisaliśmy w zakładce Polityka prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu Maxim Group lub za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży.

  Regulamin określa zasady sprzedawania przez nas towarów.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

  Do zamówienia dołączamy fakturę.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

  Regulamin dostępny jest na tej stronie.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

  Do zamówienia potrzebny jest Twój adres e-mail, na który wyślemy informacje dotyczące realizacji.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

  Nie możesz zamieszczać treści łamiących prawo.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Sytuacje nieuwzględnione w regulaminie podlegają obowiązującemu prawu.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

  Regulamin nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi powszechnie przepisami.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

  Spory pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą nie muszą zawsze skończyć się rozprawą w sądzie, lecz mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  c. Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html

W skrócie:


finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły